Numer uchwały
14/III/2023
Data
2023-07-07
Dotyczy
Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady
Dzielnica
Wielopole
Dokumenty
Metryka uchwała 14/III/2023 [pdf - 312 KB]