Numer uchwały
19/IV/2023
Data
2023-08-31
Dotyczy
Realizacji zadania Posiedzenie Kapituły Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Dzielnica
Golejów
Dokumenty
Metryka uchwała 19/IV/2023 [pdf - 200 KB]