Granice opracowania planu
MPZP Kielowiec 2001:Teren w południowej części miasta, przy granicy z gminą Świerklany
Dzielnice
Chwałowice, Radziejów
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Kielowiec 2001
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2001 roku Nr 57, poz. 1498
Uchwała Rady Miasta
663/XXX/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego