Granice opracowania planu
MPZP B KEN 2008:Teren przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Dzielnice
Golejów, Grabownia
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP B KEN 2008
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2008 Nr 90, poz. 1906
Uchwała Rady Miasta
322/XXVI/2008 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - dla terenu po północnej stronie ulicy Edukacji Narodowej w dzielnicy Golejów.