Granice opracowania planu
MPZP D Podmiejska Wielopole 2008:Teren przy ulicy Podmiejskiej
Dzielnice
Wielopole
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP D Podmiejska Wielopole 2008
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2008 roku Nr 90, poz. 1908
Uchwała Rady Miasta
324/XXVI/2008 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - teren przy ul. Podmiejskiej w dzielnicy Wielopole.