Granice opracowania planu
MPZP Janiego 2010:Teren po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką
Dzielnice
Rybnik- Północ
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Janiego 2010
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2010 roku Nr 131, poz. 2169
Uchwała Rady Miasta
729/LI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika dla określonych terenów