Granice opracowania planu
MPZP15:Tereny w różnych częściach miasta
Dzielnice
Chwałęcice, Niedobczyce, Niewiadom, Rybnik- Północ, Śródmieście
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP15
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5695
Uchwała Rady Miasta
781/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15

  • 2014-255504 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała