Granice opracowania planu
MPZP7:Teren obejmujący część dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Dzielnice
Rybnicka Kuźnia
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP7
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5692
Uchwała Rady Miasta
778/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7

  • 2014-255351 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała