Granice opracowania planu
MPZP2:Teren obejmujący część dzielnicy Maroko- Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Zebrzydowice
Dzielnice
Maroko- Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Zebrzydowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP2
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2015 roku poz. 3429
Uchwała Rady Miasta
155/XI/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2

  • 2015-50344 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała