Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
100/VIII/2011
Data
30 marca 2011
Dotyczy
Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
122 poz. 2334
Data ogłoszenia
7 czerwca 2011 r.
Data wejścia w życie
22 czerwca 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Publikacja: 23 marca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)