Numer
707/XLVI/2014
Data
28 maja 2014
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3291
Data ogłoszenia
11 czerwca 2014 r.
Data wejścia w życie
26 czerwca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 6 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)