Numer
774/LI/2014
Data
29 października 2014
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5689
Data ogłoszenia
12 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
27 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014-257766 (z dnia 4 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 4 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)