Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
137/XI/2015
Data
18 czerwca 2015
Dotyczy
Przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 czerwca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
  • 2015-52226 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)