Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
191/XII/2015
Data
17 września 2015
Dotyczy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4805
Data ogłoszenia
25 września 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 290 KB]
Uzasaadnienie [pdf - 17 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 214 KB]
Publikacja: 23 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)