Numer
270/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Kategorie
  • Kultura i sport
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7615
Data ogłoszenia
28 grudnia 2015 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
Uzasadnienie [pdf - 61 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 23 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)