Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
318/XIX/2016
Data
10 marca 2016
Dotyczy
Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
10 marca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 246 KB]
Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 248 KB]
Publikacja: 15 marca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)