Numer
364/XXII/2016
Data
23 czerwca 2016
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3627
Data ogłoszenia
30 czerwca 2016 r.
Data wejścia w życie
15 lipca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
Publikacja: 27 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)