Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
432/XXVII/2016
Data
17 listopada 2016
Dotyczy
Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6115
Data ogłoszenia
29 listopada 2016 r.
Data wejścia w życie
14 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 545 KB]
Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1409 KB]
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)