Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
489/XXXI/2017
Data
16 lutego 2017
Dotyczy
Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1166
Data ogłoszenia
23 lutego 2017 r.
Data wejścia w życie
10 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)