Numer
579/XL/2017
Data
21 września 2017
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5089
Data ogłoszenia
27 września 2017 r.
Data wejścia w życie
12 października 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Uzasadnienie [pdf - 59 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 27 września 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 27 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)