Numer
581/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 października 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 381 KB]
Uzasadnienie [pdf - 34 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 383 KB]
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)