Numer
584/XLI/2017
Data
19 października 2017
Dotyczy
Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5628
Data ogłoszenia
27 października 2017 r.
Data wejścia w życie
11 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)