Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
666/XLIII/2017
Data
14 grudnia 2017
Dotyczy
Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok"
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
14 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 299 KB]
Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 300 KB]
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)