Numer
667/XLIII/2017
Data
14 grudnia 2017
Dotyczy
Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7251
Data ogłoszenia
22 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
Uzasadnienie [pdf - 24 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 115 KB]
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)