Numer
677/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 23 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)