Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
756/XLVIII/2018
Data
24 maja 2018
Dotyczy
Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3571
Data ogłoszenia
1 czerwca 2018 r.
Data wejścia w życie
16 czerwca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
Uzasadnienie [pdf - 115 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
Publikacja: 25 maja 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)