Numer
785/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5054
Data ogłoszenia
9 sierpnia 2018 r.
Data wejścia w życie
24 sierpnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)
Aktualizacja: 8 sierpnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)