Numer
858/LII/2018
Data
8 listopada 2018
Dotyczy
Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7216
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
31 grudnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 130 KB]
Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)