Numer
114/VIII/2019
Data
11 kwietnia 2019
Dotyczy
Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3291
Data ogłoszenia
19 kwietnia 2019 r.
Data wejścia w życie
4 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 112 KB]
Uzasadnienie [pdf - 60 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 103 KB]
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)