Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
136/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4106
Data ogłoszenia
3 czerwca 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 207 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 228 KB]
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)