Numer
133/XI/2019
Data
23 maja 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 102/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 104 KB]
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)