Numer
350/XX/2020
Data
12 marca 2020
Dotyczy
Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2542
Data ogłoszenia
19 marca 2020 r.
Data wejścia w życie
3 kwietnia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 552 KB]
Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 576 KB]
Publikacja: 17 marca 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)