Numer
324/XIX/2020
Data
20 lutego 2020
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
20 lutego 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 144 KB]
Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 149 KB]
Publikacja: 26 lutego 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)