Numer
525/XXX/2020
Data
17 grudnia 2020
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
9497
Data ogłoszenia
28 grudnia 2020 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 115 KB]
Publikacja: 22 grudnia 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)