Numer
153/XI/2011
Data
29 czerwca 2011
Dotyczy
Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
192 poz. 3579
Data ogłoszenia
30 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
14 września 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Publikacja: 22 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 14 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)