Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
116/V/2003
Data
19 lutego 2003
Dotyczy
Zasady usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
21 poz. 635
Data ogłoszenia
26 marca 2003 r.
Data wejścia w życie
10 kwietnia 2003 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej, Działalności Gospodarczej i Komunikacji
Zmienia/uchyla