Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
172/XI/2003
Data
10 września 2003
Dotyczy
Zwolnienie z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
92 poz. 2443
Data ogłoszenia
10 października 2010 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2004 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta oraz Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak