Numer
571/XXXVI/2005
Data
30 czerwca 2005
Dotyczy
Zmiany w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
87 poz. 2401
Data ogłoszenia
20 lipca 2005 r.
Data wejścia w życie
4 sierpnia 2005 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty