Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
711/XLIV/2006
Data
29 marca 2006
Dotyczy
Uchwalenia statutu Dzielnicy Niedobczyce.
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
64 poz. 1737
Data ogłoszenia
25 maja 2006 r.
Data wejścia w życie
9 czerwca 2006 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty