Numer
194/XIII/2007
Data
8 sierpnia 2007
Dotyczy
Zmiana statutu Dzielnicy Niedobczyce.
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
163 poz. 3027
Data ogłoszenia
28 września 2007 r.
Data wejścia w życie
13 października 2007 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla