Numer
538/XXXIX/2009
Data
22 kwietnia 2009
Dotyczy
Zmiana w statucie Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
106 poz. 2338
Data ogłoszenia
19 czerwca 2009 r.
Data wejścia w życie
4 lipca 2009 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty