Numer
645/XLIV/2009
Data
21 października 2009
Dotyczy
Zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice.
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
231 poz. 4701
Data ogłoszenia
24 grudnia 2009 r.
Data wejścia w życie
8 stycznia 2010 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla