Numer
244/XVIII/2012
Data
25 stycznia 2012
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
959
Data ogłoszenia
22 lutego 2012 r.
Data wejścia w życie
8 marca 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 73 KB]
Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 64 KB]
Publikacja: 1 lutego 2012 r. Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)