Numer
644/XL/2005
Data
21 grudnia 2005
Dotyczy
Ustanowienie hejnału Miasta Rybnika oraz zmiany w Statucie Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
16 poz. 549
Data ogłoszenia
20 lutego 2006 r.
Data wejścia w życie
7 marca 2006 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla