Numer
354/XXVI/2012
Data
12 września 2012
Dotyczy
Zmian w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4102
Data ogłoszenia
19 października 2012 r.
Data wejścia w życie
3 listopada 2012 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 163 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 155 KB]
Publikacja: 18 września 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)