Numer
406/XXVIII/2012
Data
28 listopada 2012
Dotyczy
Zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
79
Data ogłoszenia
4 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie
19 stycznia 2013 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 165 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 155 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 8 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)