Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
551/XXXVIII/2013
Data
25 września 2013
Dotyczy
Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Niepełnosprawni
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5907
Data ogłoszenia
2 października 2013 r.
Data wejścia w życie
17 października 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2013/075520 (z dnia 8 października 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 2 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 8 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)