Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
556/XXXVIII/2013
Data
25 września 2013
Dotyczy
Przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika"
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5951
Data ogłoszenia
3 października 2013 r.
Data wejścia w życie
18 października 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 9 MB]
Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 9 MB]
Publikacja: 2 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 8 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)