Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
653/XLIII/2014
Data
26 lutego 2014
Dotyczy
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1354
Data ogłoszenia
6 marca 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Uzasadnienie [pdf - 34 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 7 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)