Nazwa
Rejestr Dyrektorów Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji i Kultury
Informacje
dane osobowe dyrektorów (imię, nazwisko, pesel, wykształcenie, formę zatrudnienia, wymiar zatrudnienia, wynagrodzenie)
Podstawa prawna
ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty - dz. U. z 2004 r nr 256 z późn. zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
01.09.1996 r.
Data zakończenia
2019-10-08 00:00:00
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych